-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قاب پرده ( کتیبه پرده ، تاج پرده ) ASB57 با طول شاخه 3.9 متر و عرض 15سانتیمتر به تعداد 6 شاخه در کارتن که در سه رنگ مختلف با کدهای ASB57-11 , ASB57-3 , ASB57-7 عرضه شده است.


Copyright © 2023 .All rights reserved to Azin Saghf Co.