------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قاب پرده ( کتیبه پرده ، تاج پرده ) ASE152 با طول شاخه 3.9متر و عرض 15سانتیمتر به تعداد 6 شاخه در کارتن که در 5 رنگ مختلف با کدهای ASE152-2A, ASE152-1A , ASE152-6A , ASE152-8A , ASE152-11A عرضه شده است .


Copyright © 2023 .All rights reserved to Azin Saghf Co.