----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قاب پرده ( کتیبه پرده ، تاج پرده ) ASCB153 با طول شاخه 3.9متر و عرض 15سانتیمتر به تعداد 6 شاخه در کارتن که در 5 رنگ مختلف با کدهای ASCB153-755 , ASCB153-8 , ASCB153-6 , ASCB153-7 , ASCB153-3 عرضه شده است .


Copyright © 2023 .All rights reserved to Azin Saghf Co.