------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قاب پرده ( کتیبه پرده ، تاج پرده ) ASL100  با طول شاخه 3.9متر و عرض 15سانتیمتر به تعداد 6 شاخه در کارتن در 5 رنگ مختلف با کدهای ASL100-7 , ASL100-11 , ASL100-9 , ASL100-14 , ASL100-3 عرضه شده است.


Copyright © 2023 .All rights reserved to Azin Saghf Co.