------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قاب پرده ( کتیبه پرده ، تاج پرده ) ASL95 با طول شاخه 3.9 متر و عرض 15سانتیمتر به تعداد 6 شاخه در کارتن که در 6 رنگ مختلف با کدهای ASL95-7 , ASL95-11 , ASL95-3 , ASL95-8 , ASL95-6 , ASL95-755 عرضه شده است.


Copyright © 2023 .All rights reserved to Azin Saghf Co.